Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 19 -20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" พร้อมด้วย นายวัชระ หวายฤทธิ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายภานุพงศ์ นิมิตรมงคล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ   เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 ข่าวโดย : รองฯ วัชระ หวายฤทธิ์WSKNEWS : ธณิตชากร ปิตาระโพธิ์