"วิเศษนี้มีดีทุกวัน"  วารสารนำเสนอข่าวกิจกรรมของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"อ่านเพิ่มเติม >>  ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 |


Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

  ค่านิยม  (VALUE)

ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานอย่างกัลยาณมิตร

มีจิตสาธารณะ พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง

ปราดเปรื่องเทคโนโลยี มีใจรักษ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

 

**ที่มา  สำนักงานกลุ่มอำนวยการ.  (2559).  คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน.