"วิเศษนี้มีดีทุกวัน"  วารสารนำเสนอข่าวกิจกรรมของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"อ่านเพิ่มเติม ปี 2563 >> ฉบับที่ 1

อ่านเพิ่มเติม ปี2562 >>  ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 |


Written on 27/08/2020, 05:44 by admin
2020-08-27-05-44-48ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เรื่อง  นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของโรงเรียนกระทุ่มแบน...
Written on 27/08/2020, 05:39 by admin
2020-08-27-05-39-15ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"...
Written on 13/03/2020, 04:49 by admin
2563โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4  ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารพระสมุทรคุณาจารย์ โดยสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครล่วงหน้าได้ ...

 

 


 

 

วิดิทัศน์นำเสนอโรงเรียน / ห้องภาพโรงเรียน 

 

Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
  • Error loading feed data