"วิเศษนี้มีดีทุกวัน"  วารสารนำเสนอข่าวกิจกรรมของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"อ่านเพิ่มเติม >>  ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 |


Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 

 

เรียนหวังเพียรมุ่ง  

เล่นเราเล่นหมายผดุงสามัคคี  

เกียรติวินัยเชิดชูสู่ศักดิ์ศรี

เพื่อวิเศษสมุทคุณนี้ลือลั่นออกนามระบือ 

 

 ฟ้า - ขาว สกาวสีสดใส  

ฟ้านั้นคือเกียรติคุณระบือไกล 

ขาวบริสุทธิ์ประดุจดวงใจของพวกเรา  

วิเศษสมุทคุณ วิเศษสมุทคุณ วิเศษสมุทคุณ