"วิเศษนี้มีดีทุกวัน"  วารสารนำเสนอข่าวกิจกรรมของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"อ่านเพิ่มเติม >>  ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 |


Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” จัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

**ที่มา  แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร ว.ส.ค. 18 มีนาคม 2561