Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

 

 

 

       

- ชัยพฤกษ์เป็นต้นไม้และดอกไม้ประจำชาติ ช่อชัยพฤกษ์เหนือชื่อโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" หมายถึง โรงเรียนเป็นกำลังของชาติ

- คบเพลิงเป็นของสำหรับจุดประกายไฟให้สว่าง หมายถึง ครูอาจารย์ของโรงเรียนที่จุดประกายความรู้ให้แก่ผู้เรียน

- มงกุฎเป็นของสูงแทนพระมหากษัตริย์ หมายถึง โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ รัศมีแทนแสงสว่างแห่งปัญญาอันเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ที่เลิศด้วยคุณธรรมและความรู้