Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประชันวิสัยทัศน์ผู้ลงสมัครประธานนักเรียน  ปีการศึกษา 2567

6 มิถุนายน 2567 

เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับผู้สมัครประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โดยมีทั้งหมด 5 พรรค ดังนี้

  • หมายเลข 1 พรรค GRAND WSK The One And Only
  • หมายเลข 2 พรรค ฉ่ำคำหอม
  • หมายเลข 3 พรรค การ์ดขาว
  • หมายเลข 4 พรรค WSK IS WISET Party
  • หมายเลข 5 พรรค Wiset Clever
 ข่าวโดย : นายจิรศักดิ์  พิมพ์พันธ์


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข