Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2567

5 มิถุนายน 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้ นายภานุพงศ์ นิมิตรมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2567ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ณ โดมหลวงปู่ฮะโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

 ข่าวโดย : นายเฉลิมเกียรติ  คงสกุลถาวร


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข