Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาเทควันโด ที่คว้า "รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)" 

25-29 เมษายน 2567 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤติกา ปัญญาคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จากการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (TAEKWONDO Thailand Championships 2024) ประเภทต่อสู้ ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2567ณ อาคารโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยมี นางสาวพรจิรา นิลญาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5เป็นโค้ชผู้ฝึกซ้อม

 ข่าวโดย : นางธิดารัตน์  ขันติการุณ


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข