Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาเทควันโด ที่คว้า "รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)" 

3-4 เมษายน 2567 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภัชญา เพ็งปาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จากการแข่งขัน 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 2 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2567ณ The Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ข่าวโดย : นางสาวภัสราภรณ์ วิริยพรสวัสดิ์


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข