Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล "บุคคลต้นแบบ"  เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช 2567

2 เมษายน  2567

นางสาวทอรุ้ง วงศ์ศรีเผือก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช 2567 สาขา ข้าราชการครูต้นแบบ ด้านส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน จาก องค์กรสภาสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (เครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ 

 ข่าวโดย : นางสาวกัลยาลักษณ์ พงษ์เจริญ


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข