Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากอล์ฟ "คนเก่ง"

21-31 มีนาคม  2567

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้ส่งนักกีฬากอล์ฟ คือนายวุฒิกร ขันแก้ว นักเรียนชั้น ม.4/5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2567) "ราชบุรีเกมส์"ณ จังหวัดราชบุรีผลปรากฏว่า "นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน" กีฬากอล์ฟ ประเภททีม 

 ข่าวโดย : นางธิดารัตน์  ขันติการุณ


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข