Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด “คนเก่ง”

21-31 มีนาคม  2567

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้ส่งนักกีฬาเทควันโด คือ นางสาวกฤติกา ปัญญาคำ นักเรียนชั้น ม.5/6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2567) “ราชบุรีเกมส์” ณ จังหวัดราชบุรี ผลปรากฏว่า นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน” กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 68 กิโลกรัม หญิงโดยมี นางสาวพรจิรา นิลญาณ นักเรียนชั้น ม.6/5 เป็นโค้ชผู้ฝึกซ้อม

 ข่าวโดย : นางธิดารัตน์ ขันติการุณ


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข