Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

23 มีนาคม  2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคุณ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567โดยมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 452 คน มาสอบ 428 คน ขาดสอบ 24 คน นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องมารายงานตัว ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 และมอบตัว ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

 ข่าวโดย : นางสาวเยาวลักษณ์  เล็กท่าไม้


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข