Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยมูลนิธิสมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล  ประจำปี 2567

14  มีนาคม  2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้ งานแนะแนว นำนักเรียนเข้าร่วมรับทุนการศึกษา จาก มูลนิธิสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประจำปี 2567ณ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

 ข่าวโดย : นางสาวยุภาวดี  วิชามุข


WSKNEWS : นางสาวยุภาวดี วิชามุข