Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Smart Class) ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

18  กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Smart Class) ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 52 คน มาสอบ 51 คน ขาดสอบ 1 คน และประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 36 คน ต้องมารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 3 มีนาคม 2567 

ข่าวโดย :    นางจตุพร สิงหทราเมศน์


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข