Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองชิงแชมป์สมุทรสาคร ประจำปี 2567

17  กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้ นางสาวเอมอร ช่วยประคอง และ นางสาวภัสราภรณ์ วิริยพรสวัสดิ์ นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองชิงแชมป์ สมุทรสาคร ประจำปี 2567  ณ สนามวัดชัยมงคล อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

 การแข่งขันเปตอง ประเภทคู่หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

  • เด็กหญิงดวงพร แน่นอุดร ชั้น ม.1/4
  • เด็กหญิงศิรภัสสร เมืองน้อย ชั้น ม.1/4
ข่าวโดย :   นางสาวเอมอร ช่วยประคอง


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข