Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

รับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

16  กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"  ได้มอบหมายให้งานแนะแนวนำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เกษตรพัฒนา โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา คือ นายสรวิชญ์ จงเทพ             ม.4/2 และ นายเอกณรงค์ ทองอยู่  ม.5/3

ข่าวโดย :    งานแนะแนว


WSKNEWS : งานแนะแนว