Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เยี่ยมชม การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สังคมศึกษา 

7 กุมภาพันธ์ 2567

ดร. มณูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สังคมศึกษาฯ  ณ โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”  นำโดยนางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” 


ข่าวโดย :
คณะครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา


WSKNEWS : นางสาวกุสุมา จักขุจันทร์