Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านศิลปะ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 71  ปีการศึกษา 2566

8 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"  ได้มอบหมายให้นางนิตยา  บุญเฉลิม และนายณัฎฐกร  ทองมีสี  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านศิลปะ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  

  • การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ได้แก่ เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ดวงศรี ม.1/8

ข่าวโดย : นายณัฎฐกร ทองมีสี


WSKNEWS : นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน