Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

8 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม โดยมีนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน 17 คน ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

1.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รายการ ดังนี้

 • การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
 • การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

2.รางวัลเหรียญทอง จำนวน 3 รายการ ดังนี้

 • การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
 • การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
 • การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

3.รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 6 รายการ ดังนี้

 • การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
 • การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
 • การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
 • การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
 • การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (ุ6 บท) ม.1-ม.3
 • การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (4 บท) ม.4-ม.6

4.รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 3 รายการ ดังนี้

 • การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
 • การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
 • การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

ข่าวโดย :
คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย


WSKNEWS : นางสาวอโนชา อินทรักษา