Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

7 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ มอบหมายให้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ณ ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 4 คน ครูผู้ควบคุม 4 คน ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

1.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

  • ด.ญ.ชุติกาญจน์ ศรีสวัสดี
  • ด.ญ.โมรินทร์ เนียมมณี

2.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

  • นายพุฒิพงศ์ สุขสมบูรณ์ 
  • นางสาวณัฏฐา อนันตชัยมนตรี
ข่าวโดย :  นางสาวสุภัสราภรณ์  วิริยะพรสวัสดิ์


WSKNEWS : นายจักรพันธ์  ปาอนันต์