Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในศูนย์ Co-Learning Space

14 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้งานห้องสมุดนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในศูนย์ Co-Learning Space ตามโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับเครือข่ายในชุมชน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 11.00 น. ซึ่งกิจกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมเรียนนอกรั้ว(ทำโกโก้หนึบ) กิจกรรมพับผ้าขนหนูเป็นดอกกุหลาบ กิจกรรมอบรมการสร้างสื่อผ่าน TIKTOK และ การทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวาเลนไทน์ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 36 คน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวโดย :  งานห้องสมุด


WSKNEWS :  นางสาวอโนชา  อินทรักษา