Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดี นักกีฬา ประเภท กีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์”

27 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน ที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร เขต 7 ประเภทกีฬาเทควันโด เพื่อไปแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์” ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2567 ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

  • นายวัชรพงศ์ ศรีเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
  • นางสาวกฤติกา ปัญญาคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
ข่าวโดย :   นางสาวภัสราภรณ์  วิริยพรสวัสดิ์


WSKNEWS : นางสาวสุมามาลย์  ราญไพร