Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน

5 มกราคม 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล พร้อมกล่าวคำชื่นชมแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตามรายการต่อไปนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “นครนายกเกมส์” (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1)

  • กีฬากอล์ฟ ประเภททีมชาย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ คือ นายวุฒิกร ขันแก้ว นักเรียน ชั้น ม.4/5
  • กีฬาเทควันโด ประเภท หญิง/รุ่นไม่เกิน 68 กิโลกรัม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวกฤติยา ปัญญาคำ นักเรียน ชั้น ม.5/6
  • กีฬาเทควันโด ประเภท หญิง/รุ่นไม่เกิน 46 กิโลกรัม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 คือ นางสาวขวัญชนก วรรณแสง นักเรียน ชั้น ม.3/2
  • กีฬาบาสเกตบอล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวสิริกานต์ ปัญญาประทีป นักเรียน ชั้น ม.5/1

 ข่าวโดย : นางธิดารัตน์ ขันติการุณ


WSKNEWS :  นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข