Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู กรณีปกติ ครั้งที่ 4

27 ธันวาคม 2566

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีปกติ ครั้งที่ 4 จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ นางสาวพรรณิภา ดาวเรือง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ นายระพีพัฒน์ สุวรรณพจน์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ข่าวโดย : นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์


WSKNEWS : นางสาวสุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์