Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

25 พฤศจิกายน 2566

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ คงสกุลถาวร หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ พร้อมด้วย นางนิตยา บุญเฉลิม และนางสาวกัลยาลัษณ์ พงษ์เจริญ นำกองลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 ข่าวโดย : นางนิตยา บุญเฉลิม


WSKNEWS : นางสาวกัลยลักษณ์  พงษ์เจริญ