Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “นครนายกเกมส์”

18-22 ธันวาคม 2566

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้ส่งนักกีฬากอล์ฟ คือ นายวุฒิกร ขันแก้ว นักเรียนชั้น ม.4/5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2566) “นครนายกเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทน ภาคกลาง 1 ณ จังหวัดนครนายก ผลปรากฏว่า นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภททีมชาย) ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคกลาง 1 ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ต่อไป

ข่าวโดย :  นางสาววรรณา  ปุจฉาการ


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข