Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับ รองฯ สายธวา อาบรัมย์ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

18 ธันวาคม 2566

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้/ของที่ระลึก เนื่องในโอกาส นายสายธวา อาบรัมย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ที่ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 ข่าวโดย : นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข