Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมุฑิตาสักการะพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

10 ธันวาคม 2566

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" และคณะครูแนะแนว นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมุฑิตาสักการะ พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาส วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เนื่องโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ 66 ปี ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

 ข่าวโดย : นางสาวณฐนน สันทอง


WSKNEWS : นางสาวสุพัตรา   โพธิ์สวัสดิ์