Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในระบบTCAS67 (ติวTGAT-2 คิดอย่างมีเหตุผล) 

2 พฤศจิกายน 2566

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ได้เปิดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในระบบ TCAS67 ด้วยการจัดติวTGAT-2 คิดอย่างมีเหตุผล ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 ข่าวโดย : นางสาวยุภาวดี  วิชามุข


WSKNEWS : นางสาวยุภาวดี  วิชามุข