Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

25 สิงหาคม 2566

นางสาววรรณา  ปุจฉาการ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”  มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวโดย :  นายพัฒน์  ก๋ำดารา


WSKNEWS : นางสาวกัลยลักษณ์  พงษ์เจริญ