Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

มอบเกียรติบัตรเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

27 สิงหาคม 2566

นายวัชระ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และ นายภานุพงศ์ นิมิตรมงคล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" รวมทั้งการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

ข่าวโดย :  นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์


WSKNEWS : นางสาวจันห์นิภา สุนทรบุญ