Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดี ครูได้รับรางวัล "ครูต้นแบบวัฒนธรรมไทย (คัดลายมือ)"

นางสาวอรุณจรัส อาษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่และเงินรางวัล 2,000 บาท  ครูต้นแบบวัฒนธรรมไทย (คัดลายมือ) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2566  และนางสาวอาจารี ชูสุวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย  จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2566 โดยเข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ประธานในพิธี 

 ข่าวโดย : ธณิตชากร ปิตาระโพธิ์WSKNEWS : ธณิตชากร ปิตาระโพธิ์