Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ผลการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ระดับชาติ

ขออสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณวรินทร์ คงประกายแสง นักเรียนชั้นม.4/8 และนางสาวศิมาภรณ์ เสมบุญหล่อ นักเรียนชั้นม.6/7  เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมพูดภาษาจีน ม.4- ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี  ได้รับรางวัล “ระดับเหรียญทอง” อันดับที่ 34 จากทั้งหมด 53 โรงเรียนในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ผู้ฝึกซ้อมคือ ครูชญาพัชชา แก่นนาคำครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

 ข่าวโดย : ชญาพัชชา  แก่นนาคำWSKNEWS : สุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย