Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เด็กวิเศษจัดโชว์ร่วมงาน "เล่ง เกีย ฉู่" สืบสานตำนานมังกร

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้ให้คณะครูนำนักเรียนไปจัดการแสดงโชว์ร่วมงาน"เล่ง เกีย ฉู่" สืบสานตำนานมังกร ณ ริมเขื่อน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งจัดโดยจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้สนใจและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีการออกร้านจากร้านค้าต่างๆมากมาย

 ข่าวโดย : ทอรุ้ง วงศ์ศรีเผือกWSKNEWS : พรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล