Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการตอบปัญหาธรรมะกับเยาวชน ปีที่ 18 จัดโดยวัดปรีดารามร่วมกับจังหวัดนครปฐม

 ข่าวโดย : วราภา ทองพาศน์ และ สาวิตรี  เฮงทิ้วWSKNEWS : สุมามาลย์ ราญไพร