Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กราบขอพรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่

วันอังคาร ที่ 3 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการวรรณา  ปุจฉาการ พร้อมคณะครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" ไปกราบขอพรเนื่องในโอกาสวาระดิถึขึ้นปีใหม่ พระมงคลพัฒนาภรณ์เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  พระครูศิริสาครธรรม เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ พระครูสาครสุวรรณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง และ พระอธิการสมภาพ เจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดีเพื่อความเป็นสิริมงคล

 ข่าวโดย : สุมามาลย์ ราญไพรWSKNEWS : สุมามาลย์ ราญไพร