Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “มหาชัยเกมส์”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นางสาววรรณา  ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “มหาชัยเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยนำวงโยธวาทิตของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน 

ข่าวโดย : ดาราพร เชยเถื่อน

 

WSKNEWS : สุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย