Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” เป็นผู้กล่าวรายงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” 

ข่าวโดย : กุสุมา  จักขุจันทร์


WSKNEWS : สุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย