Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “มหาชัยเกมส์” โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง

โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “มหาชัยเกมส์” เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาค 1 จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายนิวัฒน์  ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้นางสาววรรณา  ปุจฉาการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมกิจกรรมไหว้ครู

ข่าวโดย : นางสาดาราพร เชยเถื่อน


 


WSKNEWS : สุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย