"วิเศษนี้มีดีทุกวัน"  วารสารนำเสนอข่าวกิจกรรมของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"อ่านเพิ่มเติม >>  ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 |


Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่าจะมาดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในวัน 15 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น ขอซักซ้อมและขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป