Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

            โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมอาคารพระสมุทรคุณาจารย์