Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

         โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" ได้นำคณะครูและบุคลากร ร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสันกำแพง สถาบันเกษตรอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนวัดถ้ำปลา จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559