Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

นายพิษณุ  สุขนิติ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้แก่ เด็กหญิงทักษิณา  ดวงเสมอ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครศรีธรรมราชเกมส์" ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เขต 7 เข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2559  และได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กีฬาเทควันโด รุ่นเฟเธอเวท หญิง น้ำหนัก 46-49 กิโลกรัม