"วิเศษนี้มีดีทุกวัน"  วารสารนำเสนอข่าวกิจกรรมของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"อ่านเพิ่มเติม >>  ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 |


Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับครูผู้ช่วย

โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"  จัดเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับครูผู้ช่วย  ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่  28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562  ณ  บ้านแสงสุข  โดยมีครูผู้ช่วยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน