"วิเศษนี้มีดีทุกวัน"  วารสารนำเสนอข่าวกิจกรรมของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"อ่านเพิ่มเติม >>  ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 |


Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 

รับมอบเข็ม "เสมาคุณูปการ"

คุณเจริญ  ศุภธาดารัตน์  ได้รับมอบเข็ม "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดย ท่านผู้อำนวยการไกรรัฐ  สว่างเดือน เป็นตัวแทนในการรับมอบ