"วิเศษนี้มีดีทุกวัน"  วารสารนำเสนอข่าวกิจกรรมของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"อ่านเพิ่มเติม >>  ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 |


Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

หลักสูตรทวิศึกษา (รุ่นที่2)  ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" ร่วมกับ บริษัทซีพีออลล์ เปิดหลักสูตรทวิศึกษา (รุ่นที่2) ม.4/9  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ปีการศึกษา 2562  ทำสัญญาในวันที่ 18 เมษายน 2562  มีนักเรียน 18 คน