"วิเศษนี้มีดีทุกวัน"  วารสารนำเสนอข่าวกิจกรรมของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"อ่านเพิ่มเติม >>  ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 |


Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"  จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ครูและบุคลากร  ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561  เวลา 06.30-10.30  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ    โดยมีทีมแพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลบ้านแพ้วมาให้บริการ