Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2561

31  พฤษภาคม 2561  โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"  ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการไกรรัฐ  สว่างเดือน  จัดกิจกรรมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561  เพื่อให้นักเรียนตระหนักเรื่องโทษของบุหรี่  และกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันงดสูบบุหรี่โลก  โทษของบุหรี่  และการแสดงละครสั้นจากตัวแทนนักเรียน

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2561  คือ  บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)

สัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลก  คือ  ดอกลีลาวดี (ดอกลั่นทม) เป็นสัญลักษณ์ของ "วันงดสูบบุหรี่โลก" หมายถึง การขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรา

ดอกลีลาวดี เป็นดอกไม้ที่มีความหมายถึง การมีแต่ความสุข ชื่อเดิมนั้น คือ ดอกลั่นทม ซึ่งเมื่อก่อนทุกคนจะเข้าใจว่า เป็นดอกไม้อัปมงคล ไม่นิยมปลูกในบ้าน ปลูกแล้วมีแต่ความทุกข์ระทม แต่ถ้าศึกษาด้านภาษาจริงๆ คำว่า ลั่นทม เป็นคำผสมจาก ลั่น+ทม

ลั่น = ละทิ้ง เลิก

ทม = ความระทม

รวมความของดอกไม้ประจำวันงดสูบบุหรี่ได้ว่า ละทิ้งความระทม ความเศร้าหมองต่างๆ นั่นก็คือให้มีความสุข สดใส และพอใกล้จะถึงวัน ที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี จะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้สูบบุหรี่ที่พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง, ร้านอาหารต่างๆ, ตลอดจนหน่วยงานทีมีความสนใจ ได้ร่วมกันรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ บางหน่วยงานจะมีการจัดขบวนมอบของกระตุ้นกำลังใจเพื่อวันที่ไร้บุหรี่ จัดเพื่อสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเลิกบุหรี่อย่างแท้จริง